Strachotín a okolí - Přímo na ulici Sklepní se v blízkosti našeho penzionu U Nováků nachází necelá stovka vinných sklepů, ve kterých můžete ochutnat ta nejlepší vína Jižní Moravy. Z našeho apartmánu u Nováků se po Sklepní ulici můžete vydat na krásnou procházku kolem rybníka či po hrázi, která rozděluje Strachotinský rybník a Novomlýnské nádrže. Tuto trasu můžete zdolat, jak na kole, jelikož náš penzion leží přímo na cyklistické stezce, tak i na in-line bruslích či s nordic holemi. Pokud chcete podniknout delší trasu, můžete pokračovat až do Dolních Věstonic, kde je krásné muzeum Věstonické Venuše a dále si udělat výšlap přímo na Palavu. Nedaleko Strachotína je půjčovna loděk, surfů a šlapadel. Přímo ve Strachotíně je také přístav, odkud si můžete udělat vyjížďku po Novomlýnských nádržích do Dolních Věstonic či Šakvic nebo jen okružní jízdu, přeprava jízdních kol je zdarma. Okolí našeho penzion u Nováků skýtá mnoho příležitostí pro rybáře. Koupání je možné na krásném koupališti v Hustopečích či v Mikulově, nebo na přírodní pláži v blízkosti Strachotína. Dále se ve Strachotíně nachází tři výborně vařící restaurace Strachotínská Bóda, Rybářská bašta a restaurace Isis. Na nákupy můžete do malého obchůdku přímo v obci, větší supermarkety jsou pak v Hustopečích a Mikulově.

Lednicko Valtický areál  - Od Strachotína je vzdálen cca 25 km. Lednicko-valtický areál je součástí světového a kulturního dědictví UNESCO. Majestátné zámky jsou obklopené rozlehlými zahradami. a krásnýmí květinovými kobereci.  Romantickou krajinu zdobí rybníky, jejichž třpytivé hladiny jsou posety lekníny. Podél upravených cest stojí mnoho skvostných staveb. Dominantou Lednice je zámek obklopený parkem s Minaretem a Janohradem. V areálu lze navštívit akvárium Malawi či přehlídku dravců. Obcí prochází červená turistická trasa, která vede do Valtic na jihu a k Novomlýnským nádržím  na severozápadě. Dominantou Valtic je barokní zámek s kaplí a kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Mikulov - Staré historické město, které je od Strachotína vzdáleno cca 14km. Historické středověké jádro města bylo již v roce 1952 prohlášeno městskou památkovou rezervací. Hlavní dominantou Mikulova je barokní zámek, který byl za nejslavnějších dob sídlem olomouckého biskupa kardinála Františka Ditrichštejna. Mikulov byl tehdy hlavním městem Moravy. Dnes jsou v prostorách zámku uloženy cenné sbírky, jejichž exponáty jsou k vidění ve stálých expozicích Regionálního muzea. Zcela unikátní jsou vinařské expozice s obřím sudem a dřevěnými kládovými listy v zámeckém sklepení. Mikulov se svými pamětihodnostmi zcela určitě stojí za shlédnutí.

Novomlýnské nádrže - Z hráze strachotínského rybníka jsou vidět Novomlýnské nádrže (střední Věstonická a dolní Novomlýnská). Novomlýnské nádrže byly vybudovány v letech 1975-1988 v oblasti soutoku Dyje, Jihlavy a Svratky na ploše 3226 ha. Horní Mušovská a dolní Novomlýnská slouží k rekreaci a střední Věstonickou, kterou uvidíte z hráze, je ornitologickou rezervací. V zimě je tato nádrž významných zimovištěm hus a orlů mořských, v létě pak místem pobytu a hnízdění vzácných vodních ptáků. Střední nádrž je ptačí oblastí soustavy NATURA 2000. Uprostřed střední nádrže se nachází i veřejnosti nepřístupný kostel sv.Linharta, poslední pozůstatek významného středověkého městečka Mušov. Pokud byste jej přesto chtěli navštívit, poštěstí se Vám to v zimě při zamrznutí Novomlýnských nádrží.

 

 

Pálava - Pásmo Pavlovských vrchů se táhne v délce asi 20 km severojižním směrem od Děvína po Falkenstein v Dolním Rakousku a geologicky patří k Vnějším Západním Karpatům. Pálavské bradlo je tvořeno čistými druhohorními vápenci a tvoří dodnes typickou siluetu Pálavy. V rámci České republiky patří Pálava k nejteplejším a nejsušším oblastem. Díky klimatickým podmínkám a poloze Pálavy na hranici panonských stepí a středoevropského listnantého lesa je fauna Pálavy vyjímečně bohatá. Žije zde více než 200 druhů živočichů a mnohé z nich lze běžně pozorovat (např. největší motýl české fauny - martináč hrušňový, kudlanka nábožná, ještěrka zelená, roháč, výr velký, jeřáb lesní, dudek chocholatý,17 z 22 druhů našich netopýrů či bobr evropský). Pálava je jedinečné místo také po stránce botanické. Zmíněné přírodní hodnoty jsou od roku 1976 chráněny jako chráněná krajinná oblast Pálava, která byla vyhlášena na ploše 83 km2.Toto území bylo v roce 1986 zapsáno na listinu biosférických rezervací UNESCO.V roce 2004 byla Pálava jako ptačí oblast zařazena do evropské soustavy Natura 2000. Ze Strachotína se dá výšlap na Pálavu podniknout z Dolních Věstonic nebo z Pavlova.

Hrad Děvičky Kolem roku 1222 byl na severním výběžku Děvína postaven strážní hrad Děvičky na ochranu zemské cesty směřující z Rakouska do vnitrozemí.Ke gotickému hradu byla později přistavěna mohutná bašta bránící přímé palbě.Při švédském vpádu na Moravu byl hrad v roce 1645 obsazen a poté částečně zničen švédskou posádkou.Od hradu se nabízí překrásný výhled na obec Pavlov a údolí Dyje s Novomlýnskými nádržemi.

 Dolní Věstonice Nález přibližně 11 centimetrů vysoké sošky Věstonické Venuše, který učinil profesor Karel Absolon při archeologických výzkumech v roce 1925, proslavil malou obec po celém světě. Dolní Věstonice se staly symbolem nejvýznamnějšího tábořiště člověka na Zemi v době ledové a místem vzniku nejstarších uměleckých tradic lidstva. Vždyť právě zde byl učiněn nález nejstarší tkané textilie či keramiky z pálené hlíny a popela. K místím pamětihodnostem patří kostel archanděla Michaela, jehož raně gotická část s věží je připomínána již v roce 1389. Autorem bohaté vnitřní výzdoby je dvorní sochař Ditrichštejnů Ignác Lengelacher, který vytvořil i sousoší sv. Luitgardy a sousoší sv. Panny Marie Pomocné umístěné východně od kostela. Mezi další památkové objekty v obci patří bývalá radnice, v níž je v současné době umístěna hojně navštěvovaná archeologická expozice. Mnoho návštěvníků si se zájmem prohlédne hradiště Vysoká zahrada se zbytky základů kostelíka z 11. století a s mohutnými valy, dosahujícími až šestimetrové výšky. Velké Věstonice jsou vzdáleny od Strachotína coby kamenem přes hráz i pěšky cca 2km.